page_banner

Ve kterých scénářích se lékárničky obecně používají?

Katastrofy a nehody v moderní společnosti se nejčastěji vyskytují v kancelářských budovách, obytných bytech, velkých nákupních centrech, dopravě a podnikové výrobě. Nouzové vybavení a plány pro tato hustě osídlená místa je třeba pečlivě vybavit a navrhnout. Pro venkovní prostředí potřebuje prostředí v autě také odpovídající opatření.

Otázkou tedy je, víte, které scény se obvykle používají v nouzových soupravách a soupravách první pomoci?

1. Kancelářská výroba:
V kanceláři můžete vidět nouzové sady nebo nouzové sady, ke kterým je snadný přístup. Jakmile narazíte na nouzovou situaci, můžete se rychle evakuovat v bezpečí nouzových zásob nebo použít zásoby první pomoci uvnitř. Pro ty, kteří potřebují pomoc Zároveň byla poskytnuta včasná přednemocniční péče. Ve výrobní dílně, jakmile dojde k bezpečnostní nehodě, můžete použít nejnovější nástroje a správné metody naučené při obvyklých cvičeních a školeních, přijmout nouzová opatření, kontrolovat další rozšiřování situace a zajistit, aby vaše bezpečnost a ochrana zdraví při práci a bezpečnost výroby podniku není ovlivněna. vlivy.

news (2)

 

2. Vládní agentury:
Bez ohledu na to, která úroveň správy je nesena odpovědnost za ochranu bezpečnosti lidí, zajištění prostředí pro život a práci lidí v míru a spokojenosti a zajištění veřejné bezpečnosti. Ať už jde o povodeň v roce 1998, zemětřesení v roce 2008, nebo různé požární nehody, dopravní nehody a násilné teroristické incidenty, lidové vlády na všech úrovních prokázaly velmi silnou popravu.

3. Nemocniční škola:
Harmonie mezi lékaři a pacienty a bezpečný areál jsou klíčovými body a obtížemi současné společnosti. V novinách se objevily různé zprávy, jako jsou lékařské nehody, konflikty mezi lékaři, násilí na akademické půdě, bezpečnost školních autobusů atd. Nemocnice jsou nejdůležitějším místem pro záchranu umírajících a zraněných. Jakmile dojde k bezpečnostním nehodám a hromadným incidentům, negativní dopad bude velmi velký.

Škola je o bezpečnosti naší příští generace. I když nechceme chránit naše děti jako budoucí prezident, můžeme pomocí našich bezpečnostních produktů zajistit fyzické a duševní zdraví našich dětí a výchova k bezpečnosti může pěstovat lidi s vyšší bezpečnostní gramotností. Nástupci jsou budoucí rodiče a budoucí občané, kteří souvisejí s budoucností celé země.

4. Rodinná komunita:
Vzhledem k vysoké hustotě urbanizovaného obyvatelstva a mimořádných událostí, na základě vládní strategie výstavby sítě pro nouzové řízení a práce na budování bezpečné komunity, je nutné, aby respondenti na místě přijali správné metody zacházení, záchranu, evakuaci a poplach.
V našem domácím životě je každá rodina buňkou společnosti a naším zaměřením je bezpečnost členů rodiny, zejména bezpečnost dětí.
news (1)

5. Přeprava:
Díky rychlému rozvoji dopravy jsou režimy cestování lidí efektivní a pohodlné. Zároveň se občas vyskytnou různé dopravní nehody. Podle neúplných statistik je na světě více úmrtí. Je to dopravní nehoda. Není neobvyklé, že všechny dopravní nehody, včetně pádu automobilu do vody, vysokorychlostní srážky zezadu, samovolného spalování automobilu, sériových srážek, selhání brzdy, převrácení, přetížení na velké ploše atd., Způsobí ztráty na životech a vlastnictví a rozpaky z řízení. Dopravní pojištění může snížit ztráty na majetku lidí a malé bezpečnostní kladivo, hasicí přístroj, lékárnička, tažné lano, kabel baterie, vzduchové čerpadlo a další nouzové předměty připravené ve vozidle mohou zajistit jejich vlastní bezpečnost života v kritickém okamžiku jízdy nouze. Snadno se vypořádejte s poruchami vašeho vozu.

6. Obchodní terminál supermarketu:
Čínské veřejné budovy jsou navrženy s ohledem na potřeby požární ochrany a civilní protivzdušné obrany. Proto je hasicí zařízení hluboce zakořeněno v srdcích lidí jako povinný kód. Stále však vidíme, že k bezpečnostním incidentům ve veřejných prostorách s velkým počtem lidí, jako jsou nákupní centra, supermarkety, hotely, veřejné výstavní haly a terminály a stanice, čas od času dojde. V některých špičkových nákupních centrech, na letištích, v metrech a turistických atrakcích se tiše objevila nouzová zařízení a vybavení, jako jsou nouzové vodicí boxy, vybavení první pomoci AED a soupravy první pomoci pro veřejné zdraví na veřejných místech.


Čas zveřejnění: července-05-2021